έχει αποτύχει λόγω έλλειψης εμπειρίας στην τεχνική των διαπραγματ

ZUSATZNAVIGATION

SCHMUCKBILD + LOGO

INHALT

BREADCRUMB

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο και πρακτική

 

 

 

 

 

 

Creative Commons Licence This work is the property of the European Commission and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License