έχει αποτύχει λόγω έλλειψης εμπειρίας στην τεχνική των διαπραγματ

ZUSATZNAVIGATION

SCHMUCKBILD + LOGO

INHALT

BREADCRUMB

Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα

Διαμεσολάβηση σημαίνει λιγότερο κόστος για τον πολίτη και ταχύτερη λειτουργία και απονομή Δικαιοσύνης.

 H Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει έναν κύκλο εκδηλώσεων για τη διαμεσολάβηση στην Ελλάδα την περίοδο 2012-13, την διαμόρφωση και πρακτική οργάνωση του οποίου έχει αναλάβει η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA). Ο στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για το θεσμό όπως ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η παρουσίαση του πρόσφατου νομικού πλαισίου στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις εξής δραστηριότητες οι οποίες απευθύνονται τόσο στο ευρύτερο κοινό όσο και στους Έλληνες νομικούς:

  • Ηλεκτρονική και ενημερωτική εκστρατεία, στο πλαίσιο της οποίας δόθηκε συνέντευξη τύπου στις 29 Ιουνίου, με σκοπό την ευαισθητοποίηση για τη διαμεσολάβηση ως εργαλείο και την ενημέρωση για τον κύκλο εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν.
  • Εναρκτήρια Ημερίδα στις 30 Ιουνίου 2012 στην Αθήνα, με εθνικούς και διεθνείς εμπειρογνώμονες που συζήτησαν για τη διαμεσολάβηση και την εναλλακτική επίλυση διαφορών και αντάλλαξαν εμπειρίες.
  • Τρία περιφερειακά διαδραστικά εργαστήρια από το Νοέμβριο του 2012 έως το Μάρτιο του 2013 με στόχο την πρακτική κατάρτιση δικαστών, δικηγόρων και συμβολαιογράφων στη διαμεσολάβηση.

Σε αυτήν την ιστοσελίδα, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον κύκλο εκδηλώσεων και τις επιμέρους εκδηλώσεις του ή για τη διαμεσολάβηση γενικότερα, να συμβουλευθείτε τα σχετικά νομικά κείμενα, ή απλώς να παραμένετε ενημερωμένοι για τις εξελίξεις.

ARTIKEL-VERWEISE

More on this topic

ΕναρκτHρια ΗμερIδα

DOCUMENTS

CONTACT

Contact

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Dr Angelika Fuchs Project lawyer,
    Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA)
    Τηλ: +49 (0)651 937 37 101 fax: +49 (0)651 937 37 773

    Foto: Dr Angelika Fuchs

Creative Commons Licence This work is the property of the European Commission and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License